Monitoring potrubí

Jak zjistit závadu v tak dlouhém potrubí? Zdá se to jako nemožné? Pro nás je to hračka!

Už téměř 10 let provádíme kontroly, monitorování a revize kanalizací, dále pak kontroly těsnosti vodovodních řádů, tlakových a podtlakových kanalizací. Snadno zjistíme problém, který díky moderní technice taky snadno odstraníme!

Před každou revizí musí být kanalizace natolik čistá, aby splašky nezakrývaly možné nedostatky a byl zajištěn bezproblémový průjezd kamery. Proto před každým monitoringem doporučujeme provést vysokotlaké čištění potrubí.

Kamerové zkoušky kanalizace slouží ke zjištění stavu a těsnosti kanalizačního potrubí. Jsou vhodné pro kontrolu provedeného díla, proces kolaudačního řízení a pro vyhledávání a lokalizaci problémů v kanalizacích. Umožňují také rychlou a přesnou kontrolu kvality práce dodavatele inženýrských sítí a prokázání kvality odvedeného díla.

Pomocí monitoringu potrubí je možné předcházet nepříjemným situacím způsobených poškozením kanalizačního potrubí. Odpadní voda pak poškozenou stěnou potrubí prosakuje do okolní půdy a může se dokonce stát, že se stěna potrubí zhroutí. Pak dochází mimo jiné taky k neprůchodnosti kanalizace.

Technologie samochodného kamerového systému je založena na systému televizní kamery s otočnou hlavou pro použití v profilech od DN 150 až do DN 1600. Digitálně zaznamenává obraz na CD s možností popisu zjištěné závady. Následně také vytiskneme podrobný protokol prohlídky s barevnými snímky, grafem podélného sklonu potrubí a zjištění a měření ovality a deformace laserovým zářičem.

Technologie přenosného barevného monitorovacího zařízení je určena pro kanalizační potrubí v rozmezí DN 50 až DN 200. Při tomto typu se zařízení do potrubí nastrkává ručně pomocí tlačného kabelu. Používá se nejčastěji pro monitorování domovních přípojek, svislého potrubí v budově, tzv. stoupaček, a dešťových svodů.

Monitoring potrubí
Kamerový pojezdový systém
Kamerový pojezdový systém
Kamerový pojezdový systém
Ovládací systém monitorovacího vozu
Tlačná kamera pro monitoring potrubí DN100-200
Monitoring během frézování kanalizace
Monitoring během frézování kanalizace
Monitoring potrubí
Monitoring během frézování kanalizace
Monitoring během frézování kanalizace
Monitoring potrubí
Monitoring potrubí