Vyvážení septiků, jímek a lapolů

Potřebujete vyvézt septik, jímku nebo lapol? Stačí jen zavolat! Zabýváme se vyvážením septiků už téměř 10 let.

Kromě toho zajišťujeme také vývoz mobilních WC, odlučovačů nebo kalů odpadních vod. Při každém vývozu navíc nabízíme čištění septiků, jímek, lapolů a nádrží, a to tlakovou vodou o výkonu cca 140 bar! A ještě další technická, maximální objem cisterny, kterou lze nasát, je 10 m3 a maximální dosah hadice je 30 m.

A co pak děláme s kalem?

Nasátou odpadní vodu či kal přepravíme do komunálních čistíren, ve kterých dochází, jak už z názvu vyplývá, k jejich čištění. Čistírny totiž mohou být různého charakteru. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu.
Nejčastějším typem ČOV v naší republice je mechanicko-biologická čistírna, která funguje jako jakési předčištění. Dočištění pak probíhá v tzv. recipientu, tedy v přirozeném vodním toku. Vypouštění odpadních vod do recipientu se v Česku řídí zákony, konkrétně o vodách, vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.


Čištění jímky
Čištění jímky
Čištění jímky
Čištění jímky
Čištění jímky
Čištění jímky
Čištění jímky
Čerpání aktivního kalu
Čištění čerpací stanice splaškové vody
Čištění čerpací stanice splaškové vody
Čištění ČOV
Vývoz jímek a septiků
Čištění odsiřovacích věží
Čištění-sání kalů ČOV
Sání mourových jímek v areálu elektrárny
Čerpání odpadní vody  ČOV
Čištění jímky
Čištění jímky
Čištění jímky
Servis čerpacích jímek
Servis čerpacích jímek
Čištění jímky na D11
Čištění čerpací jímky
Čištění jímky
Sání kalu z ČOV
Vývoz jímek a septiků