Tlakové zkoušky

Jsou opravdu těsné? Neprotékají? Zjistíme to!

Tlakové zkoušky slouží k prověření těsnosti kanalizace, vodovodů, revizních šachet, jímek a nádrží.

Tyto zkoušky provádíme pomocí moderních a prověřených technik, které spolehlivě zjistí případné závady, ať už na potrubí či v jeho celém systému. Díky tomu je včas předcházeno následkům netěsnosti, jako je prosakování odpadních vod mimo kanalizační nebo vodovodní systém.

Nedílnou součástí tlakové zkoušky je tištěný protokol o zkoušce.
Tlakovou zkoušku je nutné provést například při dokončení montáže systémů.

Tlakové zkoušky potrubí vzduchem